Szczelny budynek – na co zwrócić uwagę?

Damian Czernik 6 minut czytania
Z tego tekstu dowiesz się

Na czym polega szczelność budynku

Nieszczelności - czy są groźne dla budynku

Gdzie występują nieszczelności

Jak uzyskać wysoką szczelność budynku

Na czym polega kontrola szczelności

Coraz więcej inwestorów decyduje się na budowę domu standardzie energooszczędnym a nawet wyższym – bazując na wytycznych Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (PHI). Takie budynki wyróżniają się nie tylko podwyższoną izolacyjnością cieplną, ale korzystają z ekologicznych źródeł energii. Zwróćmy uwagę, że budowa takiego budynku wiąże się z koniecznością jego uszczelnienia, aby ograniczyć do minimum straty ciepła oraz by w pełni wykorzystać potencjał wentylacji mechanicznej. W dzisiejszym artykule omówię, z jakich rozwiązań należy korzystać aby uzyskać szczelny budynek, zapraszam!

Zanim przejdziemy do głównego wątku, przyjrzymy się bliżej kwestii szczelności budynków. Mianowicie, ciepło ucieka z budynku na drodze przenikania przez ściany, dach, podłogę na gruncie oraz stolarkę okienną i drzwiową. Intensywność takiej wymiany ciepła jest uzależniona od współczynnika przenikania ciepła danej przegrody. Im niższy współczynnik przenikania ciepła U – tym lepszą izolacyjność ma dana ściana.

Z tego względu ocieplając dom, powinniśmy korzystać z materiałów izolacyjnych tj. skalna wełna mineralna SUPERROCK – o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła λ. Optymalny zakres takiego współczynnika to 0,033-0,036 W/mK. Z tego względu nigdy nie powinniśmy zmniejszać grubości izolacji termicznej, która została przyjęta w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Przeczytaj też: Efektywność energetyczna budynku – jak ją poprawić

Szczelny budynek

Nieszczelności – czy są groźne dla budynku?

W budynku występują też wentylacyjne straty ciepła, tutaj powietrze zewnętrzne przedostaje się do budynku na drodze infiltracji, przez wszystkie nieszczelności w bryle budynku.

Nieszczelności wychładzają budynek, co wiąże się z koniecznością dostarczana większej ilości energii przez występujący w budynku system grzewczy. Negatywnie wpływają one również na pracę wentylacji mechanicznej – która jest standardem w budynkach energooszczędnych i pasywnych. Utrudniają one prawidłowe zbilansowanie strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego, sprzyjają występowaniu nad- i podciśnienia oraz powodują ryzyko pogorszenia się jakości powietrza wewnętrznego.

Gdzie występują nieszczelności?

Nieszczelności najlepiej zweryfikować na etapie stanu surowego zamkniętego – gołym okiem, z użyciem kamery termowizyjnej lub za pośrednictwem badania bloower door. Nieszczelności mogę występować w takich miejscach jak:
– połączenia ram okiennych/drzwiowych z ościeżami,
– wyłazy na strych/dach oraz ich połączeniach z przegrodą,
– połączeniach różnych rodzajów przegród zewnętrznych np. podłoga/ściana, dach/ściana,
– w przegrodach wewnętrznych oddzielających część ogrzewaną szczelną od części nieogrzewanej,
– przy przejściach instalacji przez przegrody zewnętrzne np. puszki elektrycznej w pustakach ceramicznych,
– dookoła drzwiczek kominków, przy przewodach powietrznych i spalinowych.

Szczelny budynek

Przeczytaj też: Współczynnik przenikania ciepła – co oznacza?

Jak uzyskać wysoką szczelność?

Dążenie do wysokiej szczelności budynków jest możliwe, ale wymaga to starannego prowadzenia prac budowlanych i wykonawczych. Aby uzyskać wysoką szczelność budynków, w trakcie budowy należy korzystać z elementów uszczelniających jego powłokę tj. folie, taśmy, kołnierze, wykonanie bardzo ciepłej i dokładnej obróbki okien oraz drzwi. Typowym miejscem wymagającym ciepłochronnego uszczelnienia są ościeża okien i drzwi. W takich przypadkach – szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem wypełnia się poliuretanową pianką montażową PUR lub specjalnymi uszczelkami rozprężnymi.

Aby zapobiec skraplaniu się pary wodnej od wewnątrz takiego uszczelnienia – warto dodatkowo przed pracami tynkarskimi zastosować tzw. montaż warstwowy z użyciem taśmy paroszczelnej mocowanej od wewnętrznej strony okna oraz taśmy paroprzepuszczalnej na zewnątrz okna.

W przypadku budownictwa szkieletowego, ważną rolę odgrywa ciągłość warstwy paroizolacyjnej od strony wewnętrznej. Każde jej przecięcie może być przyczyną rozszczelnienia takiego poszycia.

Dlatego na etapie prac instalacyjnych, zwłaszcza podczas montażu punktów wody ciepłej i zimnej oraz odpływów, konieczne jest przycięcie folii. W budownictwie murowanym do takich celów wykonuje się bruzdy ścienne, ubytki następnie uzupełnia się tynkiem. Dlatego w szkieletowym budownictwie pasywnym wymaga dokładnego sprawdzenia wszystkich przejść instalacyjnych i zaklejenia uszkodzeń warstwy paroizolacyjnej.

Alternatywnie, można wykonać tzw. przedściankę instalacyjną, w której będą prowadzone piony i przewody wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania.

Kontrola szczelności budynku metodą bloower door

Jeżeli chcemy mieć pewność, że nasz budynek osiągnie wysoki stopień szczelności – na etapie prac budowlanych warto zrobić badanie szczelności budynku metodą bloower door (z wykorzystaniem wentylatora i wytwornicy domowej). Wentylator zamontowany jest w ramie aluminiowej wraz z plandeką, umieszczoną w otwartych drzwiach zewnętrznych (nie trzeba ich demontować – wystarczy szeroko otworzyć). Wentylator, który wytwarza wewnątrz podciśnienie lub nadciśnienie. Później rozprowadza się przewody do pomiaru różnicy ciśnień, a wszystko podłącza się do komputera.

Efektem takiego badania będzie określenie współczynnika n50, definiowanego jako krotność wymian powietrza znajdującego się w budynku w ciągu godziny przy różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem a otoczeniem obiektu równej 50 Pa (pomiaru dokonuje się najpierw dla nadciśnienia, a następnie dla podciśnienia).

Jeżeli krotność wymian w budynku będzie większa niż zalecane np. 0,6 w/h (wymian na godzinę) w budynku energooszczędnym – warto tutaj posłużyć się wytwornicą dymu i sprawdzić wszystkie newralgiczne miejsca w budynku, aby zlokalizować miejsca powodujące emisję powietrza na zewnątrz.

Opinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Polecamy również:

Współczynnik przenikania ciepła – co oznacza?

Wyznacznikiem prawidłowej izolacji jest współczynnik przenikania ciepła, który nie powinien przekraczać wartości granicznej. Poznaj definicję współczynnika przenikania ciepła.