Wełna skalna – jakie ma właściwości?

Marek Biryt 5 minut czytania
Z tego tekstu dowiesz się

Jak powstaje wełna skalna

Jakie są właściwości wełny skalnej

Gdzie wykorzystywana jest wełna skalna

O wykorzystaniu wełny skalnej w budownictwie energooszczędnym

Wełna skalna – jak powstaje?

wełna skalna
Proces produkcji wełny skalnej

Wełna skalna – materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego stosowany powszechnie w budownictwie. Podstawowymi surowcami w procesie produkcji skalnej wełny mineralnej są przede wszystkim bazalt i gabro.

Proces wytwarzania wełny polega na umieszczeniu surowców w żeliwnym piecu i stopienia do postaci lawy przy użyciu koksu jako paliwa. Topienie skał odbywa się w wysokiej temperaturze, wynoszącej ok. 1 400 – 1 500°C.

W takiej temperaturze skały mineralne (bazalt i gabro) przyjmują postać płynnej lawy. Powstała w wyniku stopienia płynna masa skalna wypływa z pieca i grawitacyjnie opada na dyski kręcące się z prędkością kilku tysięcy obrotów na minutę. Dyski rozbijają surówkę, przekształcając ją we włókna, które są schładzane powietrzem i zbierane w komorze osadczej w postaci kobierca wełny. Podczas tworzenia się włókien dodawane jest lepiszcze i środki hydrofobowe. Z komory osadczej kobierzec wełniany kierowany jest na linię technologiczną, gdzie jest formowany przez ściskanie oraz zaburzanie włókien w wielu kierunkach.

Następnie wełna skalna przechodzi przez komorę polimeryzacyjną, w której jest podgrzewana do temperatury wynoszącej około 200°C – po to, aby w końcowym procesie nastąpiła pełna polimeryzacja dodanych żywic i stabilizacja materiału przed jego końcową obróbką. Kobierzec wełniany jest chłodzony. Na końcu linii następuje cięcie wełny.

Właściwości wełny skalnej

Skalna wełna jest niepalna, i wykazuje właściwości ogniochronne. Jest jednym z materiałów izolacyjnych odpornych na działanie ognia i temperatur pożarowych, przekraczających nawet 1 000°C.  Stanowi osłonę przeciwogniową dla wszelkich elementów budynku.

Skalna wełna, dzięki swej włóknistej strukturze ma gęstość nominalną od 20 do 220 kg/m3.

Wełna skalna jest wykorzystywana w:

  • izolacji budowlanej: jako izolacja termiczna, akustyczna oraz ogniochronna;
  • w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, komercyjnym oraz przemysłowym;
  • izolacji technicznej: jako izolacja wysokotemperaturowa – musi łączyć redukcję strat energii do otoczenia z wymogami funkcjonalności, np. z zapewnieniem bezpiecznej ze względów BHP temperatury na zewnętrznym płaszczu izolacji i urządzeń;
  • w systemach biernych zabezpieczeń ogniochronnych, gdzie należy zwiększyć odporność ogniową konstrukcji budowlanych (np. strop w konstrukcjach stalowych) oraz instalacji (np. kanałach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających);
  • na statkach i urządzeniach off-shore;
  • w sufitach podwieszanych;
  • jako materiał wypełniający przestrzeń między płytami osłonowymi lub w ustrojach wykonanych na przegrodach masywnych;
  • przy wykonywaniu podłóg pływających.

Wełna skalna w budownictwie energooszczędnym

Od początku roku 2021 roku obowiązują nowe Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nowymi wymaganiami, projektowane budynku muszą charakteryzować się podwyższoną izolacyjną cieplną. Wynika to z faktu, że zaostrzono współczynniki przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych. Przykładowo, ściana dwuwarstwowa z bloczków betonu komórkowego gr. 24 cm powinna zostać ocieplona np. skalną wełna mineralną gr. 12 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/(mK). Wełna skalna jest cieplejsza od szklanej – włókna kamienne są cięższe niż szklane, więc posiada ona zdecydowanie korzystniejszy współczynnik przewodzenia ciepła. 

Naklejone płyty przytwierdza się do muru dedykowanymi łącznikami mechanicznymi, dzięki czemu jest ona trwale związana z murem i nie odspaja w trakcie tynkowania. Dzięki zastosowaniu skalnej wełny mineralnej, nie tylko możemy zmniejszyć grubość izolacji (w porównaniu do szklanej) – ale również podwyższamy odporność ogniową ściany, co w przypadku przegród o odporności ogniowej REI ma duże znaczenie. 


Dowiedz się jak ocieplić poddasze wełną skalną.

Opinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Polecamy również:

Współczynnik przenikania ciepła – co oznacza?

Wyznacznikiem prawidłowej izolacji jest współczynnik przenikania ciepła, który nie powinien przekraczać wartości granicznej. Poznaj definicję współczynnika przenikania ciepła.