Dom na zgłoszenie – co warto wiedzieć?

Damian Czernik 7 minut czytania

projekt dom na zgłoszenie

Budowa własnego domu jest marzeniem wielu z nas. Rozwiązaniem jest tu dom na zgłoszenie. Zanim jednak wbijemy w ziemię symboliczną łopatę – musimy dopełnić szeregu formalności związanych z projektem. Mówimy tutaj o uzyskaniu wymaganej zgody na budowę. Według obwiązujących przepisów może ona toczyć się trybem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy.

Jak przygotować się do budowy domu na zgłoszenie i jak uprościć postępowanie administracyjne przy wyborze zgłoszenia budowy? Garść praktycznych porad znajdziesz poniżej.

Każdy, kto chce wybudować dom, musi uzyskać zgodę właściwego urzędu. Jest ona wydawana na podstawie dokumentów złożonych przez inwestora.

Bez uregulowania spraw formalnych nie możemy rozpocząć prac budowlanych. W przeciwnym razie możemy spodziewać się sankcji ze strony organu budowlanego. Zgody administracyjne odbywają się w formie pozwolenia na budowę – jednak w 2015 roku uchwalono nowelizację ustawy „Prawo budowlane”, która umożliwia budowę domu na zgłoszenie.

Zgłoszenie a pozwolenie na budowę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenia budowy wymagają:

 • wolnostojące parterowe budynki gospodarcze (w tym garaże i altany);
 • wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, czyli budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2 (pod warunkiem że liczba tych obiektów na działce nie przekracza jednego na każde 500 m2 działki).

Procedura zgłoszenia budowy domu na zgłoszenie jest nieco prostsza i krótsza niż postępowanie prowadzące do wydania pozwolenia na budowę.

Na tzw. milczącą zgodę urzędu czeka się 30 dni, a na wydanie decyzji o pozwoleniu aż 65 dni.

W trakcie trwania procedury zgłaszania domu nie zawiadamia się właścicieli sąsiednich posesji, że za ich ogrodzeniem planowana jest budowa domu.

Przy pozwoleniu na budowę domu na zgłoszenie strony mają dodatkowo 14 dni na wniesienie sprzeciwu.

Warto również dodać, że zgłoszenie budowy domu nie będzie możliwe, gdy obszar oddziaływania projektowanego budynku będzie obejmował sąsiednią działkę.

Obszar oddziaływania budynku określa w dokumentacji architekt, który wykonał jego projekt bądź dokonał adaptacji.

Uwzględnia on takie aspekty jak ustalenie, czy projektowana inwestycja będzie uciążliwa dla sąsiednich działek, np:

 • przez zacienienie nieruchomości,
 • zagrożenie dla pomników przyrody,
 • poprzez zwiększenie zanieczyszczenia środowiska.

Jeśli obszar oddziaływania mieści się w granicach działki, na której ma stanąć dom na zgłoszenie, wtedy wystarczy złożyć wniosek zgłoszenia budowy. W innym przypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

budowa domu na zgłoszenie

Co jest potrzebne do zgłoszenia budowy?

Do uzyskania zgłoszenia dołącza się te same dokumenty, co do wniosku o pozwolenie na budowę, czyli:

 • cztery egzemplarze dokumentacji budowlanej z projektami branżowymi,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami
 • decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego.

Do zgłoszenia budowy nie potrzebujemy zaświadczenia o mediach i dostępie do drogi.

Podobnie jak w postępowaniu o pozwolenie na budowę, następuje weryfikacja projektu budowlanego pod względem zgodności z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz ustalonymi warunkami zabudowy lub z wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli będzie to konieczne – dostaniemy wezwanie do usunięcia braków.

Następnie w ciągu 30 dni od zgłoszenia organ wystawia decyzję o sprzeciwie lub tzw. milczącą zgodę, która traktowana jest jako zgoda na budowę.

Inwestor przy braku sprzeciwu może przystąpić do realizacji robót budowlanych zgodnie z przyjętym projektem.

Jeśli dokonaliśmy zgłoszenia, budowa domu musi się rozpocząć nie później niż trzy lata od określonego w zgłoszeniu terminu jej rozpoczęcia, w przeciwnym wypadku wszystkie formalności będziemy musieli powtórzyć od początku.

Jaki dom na zgłoszenie?

Nowe przepisy budowlane ułatwiają inwestorom budowę małych budynków mieszkalnych.

Dzięki procedurze zgłoszenia budowy postępowanie administracyjne jest krótsze i mniej skomplikowane. Na zgłoszenie możemy budować wolnostojące obiekty rekreacji indywidualnej (czyli proste domki letniskowe), wolnostojące altany oraz parterowe budynki gospodarcze o powierzchni nie większej niż 35 m2.

Przepisy prawa budowlanego w bardzo łagodny sposób podchodzą do domów letniskowych, czyli przeznaczonych do zamieszkania okresowego. Zwalniają one takie domy z wymogów uzbrojenia działki, doprowadzenia ciepłej wody do umywalek, wyposażenia w instalacje grzewcze, z uzyskania odpowiedniej izolacyjności przegród itp.

Zgodnie z prawem, takie budynki mogą być nieocieplone i nieogrzewane. Jednak jeżeli chcemy korzystać z domku letniskowego także zimą, powinien mieć zapewnione ogrzewanie i ocieplenie ścian zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi – mimo że nie jest klasyfikowany jako całoroczny dom mieszkalny.

Domy bez pozwolenia całoroczne murowane czy drewniane?

Bez względu na to, czy planujemy budowę takiego domku w technologii szkieletowej, czy murowanej – zdecydowanie powinniśmy go ocieplić. Nie chodzi wyłącznie o ochronę przed mrozami, ale również przed upałami. Często zapominamy, że termoizolacja jest ważna również latem, ponieważ chroni przed nadmiernym nagrzewaniem się wnętrz.

projekt domu na zgłoszenie

Większość domów letniskowych to budynki drewniane, a te najczęściej ociepla się materiałem niepalnym, np. wełną skalną, która jest najbezpieczniejszą z izolacji, ponieważ ma najwyższą klasę reakcji na ogień A1.

Wykorzystujemy ją do ocieplania wszystkich elementów budynku, tj. elewacji, poddasza, podłóg, stropodachów oraz ścianek działowych.

Jako materiał izolacyjny ma również tę zaletę, że charakteryzuje się właściwościami paroprzepuszczalnymi – z docieplonych nią ścian i poddaszy łatwiej odprowadzana jest wilgoć, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko rozwoju pleśni czy grzybów i łatwiej jest utrzymać komfort cieplny i zdrowy mikroklimat wewnątrz pomieszczeń.

Grubość wełny skalnej użytej do ocieplenia budynku na zgłoszenie powinna być na tyle duża, by zapewniać odpowiednią izolacyjność termiczną, a z drugiej strony taka inwestycja powinna być opłacalna, by początkowy wydatek zwrócił się w odpowiednim czasie.

Przyjmuje się, iż optymalna grubość izolacji dla poszczególnych przegród wynosi 25 cm dla elewacji, 15 cm dla podłóg, 7 cm dla ścian działowych oraz 35 cm (w dwóch warstwach) dla konstrukcji dachowej.

Dom letniskowy – na zgłoszenie czy pozwolenie?

Budować na zgłoszenie możemy nie tylko całoroczne domy mieszkalne. Budowa domu letniskowego wymaga mniejszych nakładów finansowych, łatwiejsza jest również procedura projektowania takiego budynku. Projektując taki obiekt, architekt musi trzymać się obowiązujących przepisów prawnych, czyli warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisów prawa budowlanego.

Zwróćmy uwagę, że ustawodawca w przepisach nie podaje prawnej definicji domu letniskowego. Z uwagi na przeznaczenie, tj. wykorzystywanie do celów mieszkalnych sezonowo, a nie całorocznie – należy go klasyfikować jako budynek rekreacji indywidualnej. Zgodnie z rozporządzeniem to budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku. Natomiast budynek przeznaczony do całorocznego korzystania klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny.

Przy budowie budynku mieszkalnego musimy spełnić bardzo dużo wymagań – natomiast przy budowie budynku rekreacji indywidualnej wymagania te są ograniczone. Dużym ułatwieniem jest możliwość budowy takiego domu trybem zgłoszenia – bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Aby procedura zgłoszenia była możliwa, powinny być spełnione następujące warunki:

 • Projektowany dom letniskowy, czyli budynek rekreacji indywidualnej, musi być budynkiem wolnostojącym oraz parterowym.
 • Powierzchnia zabudowy takiego budynku nie powinna przekraczać 35 m2.
 • Liczba budynków rekreacji indywidualnej na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

Jeżeli spełniamy powyższe kryteria, możemy dokonać zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej (np. starostwo powiatowe). Wniosek powinien zawierać formularz zgłoszenia, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu. Jeśli w terminie 30 dni od daty przedłożenia wniosku nie otrzymamy żadnego sprzeciwu, możemy rozpocząć wykonywanie robót i realizację projektu budowlanego.

Dom na zgłoszenie – wady

Budowa domu na zgłoszenie choć jest szybką drogą formalną do wybudowania domu, jest mniej bezpieczna dla inwestora. Dokonując zgłoszenia zamiaru budowy domu, musimy określić dokładne parametry planowanego budynku – w trakcie jego realizacji nie mamy możliwości wprowadzenia zmian projektowych. W przypadku istotnego odstąpienia od projektu budowlanego inwestor musi przedłożyć projekt zamienny i uzyskać wtedy pozwolenie na budowę. W tym wypadku uproszczona droga zgłoszenia już nie działa. W przypadku, gdy nie jesteśmy przekonani co do finalnego rzutu budynku, warto zostawić sobie furtkę w postaci możliwości dokonywania zmian w projektowanym budynku, a to nam umożliwia wyłącznie decyzja o pozwoleniu na budowę.

Dom bez pozwolenia – podsumowanie

Znając już podstawy ubiegania się o budowę domu bez pozwolenia i związane z tym procedury, jesteśmy gotowi do podjęcia kolejnych kroków w celu realizacji naszych marzeń o własnym wolnostojącym domu.

Możemy teraz zainspirować się stylami architektonicznymi z całego świata albo pomyśleć o budowie gotowego domu – sprawdź nasz artykuł-poradnik Domy z paczki.

Zobacz naszą infografikę na temat Domów z różnych stron świata.

Opinie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy również:

Domy modułowe – opinie – czy to rozwiązanie dla Ciebie?

Czy to nie brzmi wspaniale? Wybrać dom z katalogu i mieć go na swojej działce w kilka tygodni? Co to są domy modułowe i jakie są ich wady i zalety?