Co najpierw ocieplenie poddasza czy ścianki działowe?

Zdecydowanie ocieplenie poddasza, to przegroda zewnętrzna o dużej powierzchni, która ma duży wpływ na straty ciepła w budynku – co wpływa na przyszłe koszty ogrzewania. Prawidłowe ocieplenie poddasza, zwłaszcza skalną wełną mineralną ma dobre właściwości tłumiące dźwięk, wycisza ona wszystkie hałasy pochodzące z zewnątrz, na przykład odgłosy spadającego deszczu.

Ile kosztuje ocieplenie poddasza?

Koszt ocieplenia jest ściśle powiązany z materiałami i rozwiązaniami jaki wybierzemy. Różne możliwości wiążą się z różną ilością wykorzystanego materiału i nakładem pracy potrzebnym do jego położenia. Koszt waha się miedzy 50 - 150 zł za m2 ocieplanej powierzchni. Ocieplenie poddasza wiąże się jednak z oszczędnościami. Prawidłowo wykonane potrafi zmniejszyć koszty ogrzania domu nawet o 30%.

Jaka wełna na ocieplenie poddasza?

Jeśli poddasze chcemy zaadoptować pod przestrzeń użytkową, do izolacji starego stropu wykorzystajmy płyty ze skalnej wełny mineralnej układane w dwóch warstwach np. TOPROCK SUPER lub SUPERROCK. Wełna skalna jest produktem o niskim współczynniku przewodzenia ciepła (lambda), elastycznym i ściśle przylegającym do siebie w narożnikach czy załamaniach. Ta cecha sprawia, że izolacja poddasza doskonale dopasuje się do przestrzeni pomiędzy elementami drewnianej więźby dachowej. Stary materiał możemy wymienić na nową izolację, złożoną z dwóch warstw mat i płyt ze skalnej wełny mineralnej. Alternatywnie nakrokwiowo lub w postaci wdmuchiwanej – poprzez montaż np. płyt gipsowych, wycięcie odpowiedniego otworu i wdmuchanie wełny w postaci granulatu skalnego. Elastyczną wełną łatwo jest wypełnić wszystkie zakamarki poddasza. Skalną wełnę mineralną da się ułożyć ściśle tak, że nie powstaną między innymi szczeliny powodujące później ucieczkę ciepła. Znacznie trudniej będzie to osiągnąć przy wykorzystaniu sztywniejszych materiałów typu styropian, polistyren ekstrudowany czy pianki poliuretanowej. Ważna zaletą skalnej wełny mineralnej jest wysoka gęstość – przekłada się to na możliwie niski współczynnik przewodzenia ciepła oraz wysoką izolację akustyczną.

Jaka wełna na ocieplenie poddasza nieużytkowego?

Poddasze nieużytkowe to przestrzeń pod dachem skośnym, która nie jest wykorzystywana do celów mieszkalnych i nie jest ogrzewana. Jeśli nie jest ona wydzielona od ogrzewanej przestrzeni budynku wystarczającą izolacją z wełny skalnej, wówczas może być odpowiedzialna za straty ciepła rzędu 15-30 proc. Jeśli mieszkamy w starszym domu, warto sprawdzić, czy strop jest ocieplony w wystarczającym stopniu i ewentualnie zastanowić się nad termomodernizacją. Jeśli przegroda dachowa nie została zaizolowana termicznie, materiał ociepleniowy trzeba ułożyć na stropie oddzielającym poddasze od znajdujących się niżej pomieszczeń ogrzewanych. Jeśli poddasza nie chcemy zaadoptować pod przestrzeń użytkową, do izolacji istniejącego stropu możemy wykorzystać granulat skalny np. GRANROCK SUPER. Jest on wykorzystywany do wypełniania przestrzeni poziomych na poddaszach nieużytkowych i stropodachach wentylowanych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich agregatów wdmuchujących, materiał dociera we wszelkie możliwe szczeliny wypełniając je w całości. Dlatego nadaje się on do trudnodostępnych miejsc, w których maty lub płyty nie mogą być wykorzystywane.

Jak wykonać ocieplenie poddasza?

Zanim przystąpimy do termomodernizacji, musimy zapoznać się ze stanem faktycznym naszego poddasza. Jeżeli mamy do czynienia ze starym budownictwem, należy dokładnie przyjrzeć się więźbie dachowej. Na tym etapie konieczna będzie opinia konstruktora lub inżyniera budowlanego w kwestii oceny technicznej więźby. Fachowiec musi ocenić stan oraz wytrzymałość stropu i więźby, a także sprawdzić, czy wysokość strychu jest wystarczająca do ułożenia wełny skalnej i posadzki. Może się okazać, że w niektórych miejscach więźba dachowa będzie spękana, zagrzybiona lub przegnita – w takich sytuacjach konieczna będzie wymiana krokwi. Należy uwzględnić także przeróbki w instalacji wodno-kanalizacyjnej (jeśli na strychu biegną odpowietrzenia pionków kanalizacyjnych) oraz wykonanie dodatkowych kanałów wentylacyjnych (jeżeli planujemy zrobić aneks kuchenny lub łazienkę). Przeczytaj nasz poradnik: Jak ocieplić poddasze?.

Ile wełny na ocieplenie poddasza?

Przeważnie uwzględnia się to w projekcie przygotowanym przez wykonawcę, ale warto to sprawdzić i zweryfikować. Zasadniczo lepiej kiedy materiału jest więcej niż mniej. Kluczowe jest jednak również jego odpowiednie położenie. Nawet największa ilość materiału, położona w nieprofesjonalny sposób może być nieefektywna. Duża ilość materiału zmniejszy też kubaturę pomieszczenia. W zależności od wykorzystanego materiału jego grubość waha się między 25-50 cm.

Od czego zależy wysokość współczynnika przenikania ciepła przez dach?

Od jego grubości warstwy termoizolacji, wielkości i ilości mostków termicznych oraz wybranego materiału izolacyjnego. Do określania skuteczności służy przewodzenia ciepła λ. Im niższy, tym lepiej.