ROCKWOOL POLSKA

 

KRS 0000089825,
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
NIP 927-000-52-36
Kapitał zakładowy 93.360.220 zł